Tanulmányok / Studies

 

 

Review on Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944–1991. Budapest, Osiris Kiadó –MTA TK, 2019. In: Harvard Journal of Cold War Studies, Vol. 22, No 4, Fall 2020, pp. xxxx. (Web of Science)

 

Vajda, Barnabás – Benziger, Karl’s Review on Markus Furrer and Peter Gautschi (eds) Remembering and Recounting the Cold War.  Yearbook 2020 of International Society for History Didactics, Wochenschau Verlag, Germany, 2020, pp. 263-267. ISBN 978-3-7344-1177-9. (Scopus)

 

Vajda Barnabás esszéje Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944–1991 c. könyvéről. In: Külügyi Szemle, 2020 / 2 szám, 130-134. ISSN 1578-9089.

 

 

Vajda, Barnabás: Historical Pull and Push Factors in Central Europe After 1989. In: Windhager, Ákos (Editor): A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and Methodology, 2020, 103-111. ISBN 978-615-5869-88-4. (https://www.mma-mmki.hu/userfiles/Ekonyvek/Szigliget-kotet-beliv.pdf)

 

 

Vajda Barnabás: Hogyan változott az Osztrák-Magyar Monarchia képe a (cseh)szlovák történelemtankönyvekben és iskolai atlaszokban az elmúlt ötven évben? In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (LIV.) Új folyam X. 2019/3-4. szám, 2019. december, 1-17. HU ISSN 2061-6260.

 

Vajda Barnabás: A hidegháború mint újrarakott puzzle. Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944–1991 (Budapest, Osiris Kiadó – MTA TK, Budapest, 2019) c. könyvéről. Élet és Irodalom, 2019. november 22. , LXIII. évf. 47. szám, 20. old.

 

Barnabas Vajda: Textbooks as Propaganda. On Wojdon, Joanna: Textbooks as Propaganda. Poland under Communist Rule, 1944-1989. Routledge, New York and London, 2018. International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture – Yearbook 2019 of The International Society of History Didactics, Wochenschau Verlag,, Frankfurt, 2019, pp. 265-270. ISSN 1608-8751.

 

Barnabás, Vajda: Fort Komárno: vast, closed and abandoned. In: Eruditio – Educatio (Volume-Jahrgang 14.) 3/2019, pp. 5–20. ISSN 1336-8893.

 

Vajda Barnabás: A szlovákiai történelemtanítás néhány sajátosságáról In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (LIV.) Új folyam X. 2. szám 2019. Június, 1-17. old. HU ISSN 2061-6260. Online: (https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/)

 

Vajda Barnabás: Sajtópropaganda a hidegháború alatt és után: a Smith–Mundt törvény. In: A szovjet blokk és a hidegháború, 1945–1991. Eruditio - Educatio 2019/1. szám, 5-18. Full text: [https://e-eruditio.ujs.sk/2018/04/03/eruditio-educatio-vol-13-issue-2018-1/]

 

Barnabás Vajda: Central? Eastern? Central Eastern? or what? Answers in the context of the Cold War. In: Windhager, (ed.): The Influence of the “k. und. k.” Cultural Memory in the Central European Identity. Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and methodology, 2019, pp. 83-94. ISBN 978-615-5869-48-8.

Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1948–1989. In: Tömösközi Ferenc (szerk.): A hit és a közösség szolgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyény egyházban. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar - Református Teológiai Kar, 2018, pp. 45-58. ISBN 978-80-8122-273-3. Text: Vajda_Ateizmus_2018.pdf (0 )

 

Barnabás Vajda: Memory of the First World War - A “resurrection” of a Prisoners of War Cemetery. In: Ieda, Osamu–Nagayo, Susumu (eds.): Transboundary Symbiosis over the Danube III. Waseda University Press. Tokyo, Japan, 2018, pp. 59-68. ISBN 978-4-657-18003-2.

 

Vajda, Barnabás: 1956-1968 : East European political emigration in the context of the Cold War. In: Falusi, Márton – Windhager, Ákos Károly (eds.): The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? Fundamenta profunda 5. Hungarian Academy of Arts Research Institute, Budapest, 2017, pp. 31-37. ISBN 978-615-5464-79-9.


Vajda Barnabás: Dunaszerdahelyi épületek, terek, kultuszok – tények és magyarázatok. In: Napút 2017. szeptember, XIX. évf. 7. sz. 79-92, ISSN 1419-4082. Szöveg itt: DSZ_Szoci_12_NAPUT_2.doc (141,5 kB)

Vajda Barnabás: 1956 Csehszlovákia és a csehszlovákiai magyarok szempontjából. In: Miklós Péter (szerk.): Forradalom közelnézetből. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményei. Emlékpont Könyvek Hódmezővásárhely, 2017, pp. 211-224. ISBN 978-963-7379-44-4. Szöveg itt: Vajda_56-os_tanulmany_7.doc (145,5 kB)

Vajda, Barnabás: On the global–national–regional–local layers of the Slovak secondary school history schoolbooks. For the Yearbook 2016 of The International Society of History Didactics, Wochenschau Verlag, Germany, 2016, 139-152. ISBN 978-3-7344-0033-9. Full texte here: ISHD_Yearbook_2016_Vajda_08.docx (67,3 kB)

Vajda Barnabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a szlovákiai magyarok körében. Debreceni Szemle, 2016/3, XXIV. évf. 2016. III. negyedév, 281-294. Online elérhető itt: https://szemle.unideb.hu/wordpress/?page_id=1719

 

Vajda Banabás: A külpolitikai nemzetstratégiák lehetőségei és korlátai – a hidegháború alatt és utána. In: Együtt gondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2016, 84-89. A teljes szöveg itt: NSKT_Vajda.docx (28,8 kB)

Vajda Barnabás: A szlovákiai középiskolai tankönyvek magyarságképe.  In: Csík Tibor: A külföldi tankönyvek magyarságképe. Bp. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016, 139-153. ISBN 978 963 436 007 0.

Vajda Barnabás: A szlovákiai középiskolai tankönyvek magyarságképe. In: Könyv és Nevelés, XVIII. évf. 2016/2, 91-105. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISSN 0454-3475. Itt: OFI_Tankonyvkutatas_VB_04.docx (62,8 kB)

 

Vajda Barnabás: Közös történelmünk Közép-Európában. In: Pálfi, Erika: Megújuló tankönyv konferenciakötet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016, 161-170. A konferenciakötet teljes tartalma, benne a tanulmányommal, elérhető itt: https://ofi.hu/kiadvany/megujulo-tankonyv-konferenciakotet

 

Hogyan láttatják az első világháborút a Magyarországgal szomszédos országok történelemtankönyvei? Vajda Barnabás: A szlovákiai helyzet. Megjelent: Peregi Tamás (szerk.): Az első világháború a szomszédos országok és hazánk történelemtankönyveiben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015, 96–13. Az OFI honlapján elérhető a teljes könyv összes szövege, benne az én tanulmányommal itt: https://ofi.hu/kiadvany/az-elso-vilaghaboru-szomszedos-orszagok-es-hazank-tortenelemkonyveiben

 

Vajda Barnabás: Dunaszerdahely mint a kommunista regionális politika kedvezményezettje és áldozata. Dunajská Streda ako zvhíhodnené mesto a ako obeť regionálnej komunistickej politiky. Town Dunajská Streda as a beneficiary and a victim of communist regional policy. In: Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk. / eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Selye J. Egyetem, Komárom, 2015, pp. 11-83, ISBN 978-80-8122-158-3.

 

Vajda Barnabás: Recenzió Fischer Ferenc: A háború utáni háború c. könyvéről. Eruditio-Educatio 2015/1 (10. évfolyam), 131-133. ISSN 1336-8893. FIscher_F_recenzio.docx (20,5 kB)

 

Vajda Barnabás: A hidegháború régi és új paradigmái. In: Makkai Béla (szerk.): A Felvidék krónikása. Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére. Károli Gáspár Református Egyetem, L Harmattan Kiadó, Budapest, 2015, 363-377. ISBN 978-963-414-054-2. A tanulmány szövege itt: Vajda_Popely_kotet_szamara.doc (150,5 kB)

 

Csaba Békés–Béla Révész–Barnabás Vajda: The Malta Summit of 1989 from Hungarian Perspective: Related Sources after 25 Years. Cold War International History Project of the Woodow Wilson Center, Washington D.C. CWIHP e-Dossier No. 63. CWIHP Bulletin ISSN 1071-9652. Edited by: Csaba Békés, Béla Révész, Barnabás Vajda. Co-editors: Laura Deal, Karl P. Benziger. Published in April 2015. Accessible at: https://www.wilsoncenter.org/publication/the-malta-summit-1989-hungarian-perspective-related-sources-after-25-years [April 4, 2015]

 

Vajda Barnabás: Gondolatok a történelem új állami művelődési programjával kapcsolatban. Katedra, XXII. évf. 5. szám, 2015. január, 15. Szöveg itt: SVP_z_dejepisu_Katedra.doc (39 kB)

 

My English review on The Inaguration of Organized Political Warfare - Cold War Organizations, ed. by Katalin Kádár Lynn, in The Hungarian Historical Review,  Volume 3, Issue 4 (2014), pp. 919-924 is accessible at https://www.hunghist.org

 

Vajda Barnabás: Mitől magyar a szlovákiai magyar iskola? In: Pedagógia, oktatás, könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 12. Szerk. Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor. Pécs, 2014, 125-130. ISBN 978-963-642-648-4.

Barnabas Vajda: Czechoslovakia, decolonization and some ‘materiales de guerra’. Yearbook No 35 of the International Society for History Didactics. Wochenschau Verlag, Germany, 2014, 165-175. ISBN 978-3-7344-0033-9.

Barnabás, Vajda: The Komárom/Komárno Case, or from the ‘Iron Curtain Feeling’ to the ‘No-Border Feeling’. In: Transboundary Symbiosis over the Danube. EU integration between Slovakia and Hungary from a local border perspective. Edited by Osamu Ieda. Slavic Research center, Hokkaido University, Sapporo, 2014, pp. 49-67. ISBN 978-4-938637-80-4.

Vajda Barnabás: Milyen lehetősegek rejlenek a helyi és a regionális történelem tanításában? Pp. 46-50. In: Szarka László-Nagy Melinda (szerk.): A dél-szlovákiai multietnikus települések történelmi emlékezetének, environmentális kultúrájának és lokális identitásának sajtosságai. Selye János Egyetem, Komárom, 2013. ISBN 978-80-8122-092-0.

Vajda Barnabás: Történelemtankönyvek fejlesztése Szlovákiában. Pp. 57-70. In: Ruda Gábor–Szabómihály Gizella (szerk.): Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben. Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné skoly. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 174 old., Pilisvörösvár, 2013. ISBN 978-615-5026-29-4. Szöveg itt

Vajda Barnabás: Csehszlovákia szerepe a Helsinki-folyamatban: a Szabad Európa Rádió és a pozsonyi Pravda szempontjából. In: Fedinec Csilla–Ilyés Zoltán–Simon Attila–Vizi Balázs (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Kalligram, Pozsony, 2013, 654-665. ISBN 978-80-8101-730-8. Szöveg itt

Vajda Barnabás: Mire valók a tankönyves képi történelmi források? Katedra, 2013/június, 10-13. ISSN 1335-6445. Szöveg_itt

Vajda Barnabás: Dunaszerdahely: egy csehszlovákiai város fejlődésének egyes aspektusai az 1950–1960-as években. In: Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv V. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, pp. 211-226., 2010. ISSN 1787-6753. Szöveg_itt

Vajda Barnabás: Levéltári adalékok Dunaszerdahely várostörténetéhez: a DAC-stadion építése, a városi csatornázás és a járási kórház építése. Eruditio–Educatio 5, 2010/1–2, pp. 41–55. ISSN 1336-8893. Szöveg itt

Vajda Barnabás: Cseh és szlovák útikönyvek magyarságképe az 1970-es, 1980-as években. In: Hornyák Árpád-Vitári Zsolt (szerk.): Kutatási füzetek 16. Idegen szemmel. Magyarságkép 19-20. századi útleírásokban. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2010, pp. 195-209.

Vajda Barnabás: Magyarságkép a csehszlovákiai történelem tankönyvekben 1950-1993. In: A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században, pp. 259-282. Pécsi Tudományegyetem, 2009. Full text here: Magyarsagkep_Csehszl_1950-1993.doc (195 kB)

Vajda Barnabás: Példa a forrás alapú, empatikus és multiperspektivikus tanulói foglalkoztatásra. A Kratochvíl-féle munkáltató történelmi feladatsor alapján. Új Pedagógiai Szemle, 2008/11-12., pp. 222-227. ISSN 1215-1807. Szöveg itt

Vajda Barnabás: A pozsonyi magyar pedagógiai iskola 1956-os fekete szalagos akciói. In: Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Szerk. Szesztay Ádám. Lucidus K., Bp., 2006, pp. 177-195. Szöveg_itt

Vajda Barnabás – Bényi Klaudia: A képekről mint tankönyves történelmi forrásokról – egy tudományos diákköri munka kapcsán. Eruditio – Educatio  (6. évf.) 2011, 4, pp. 111–118. Szöveg_itt

Vajda Barnabás: Az emlékezés helye: a Május 1. tér. In: Pro Minoritate. Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány Budapest, 2011. tél, pp. 54-69. Szöveg_itt

Vajda Barnabás: Hallgatói telefonok a SZER csehszlovák szerkesztőségébe 1985–1986-ban. MTA Világtörténet 2010 ősz-tél, pp. 69-81. Szöveg_itt

Vajda Barnabás: A magyar-szlovák közös történelem a korszerű történelem tankönyvek kontextusában. Limes Tudományos Szemle (Tatabánya), 2010/4., pp. 77-80.

Vajda Barnabás: A kérdések és feladatok taxonómiai minőségéről a Kaposi–Száray-féle képességfejlesztő munkafüzetben. In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLV.) Új folyam I. 4. szám 2010. december. Szöveg_itt és Itt

Vajda Barnabás: Húsz éve zajlott Párizsban az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (1990. november 19–21.) Fórum Társadalomtudományi Szemle 12. évf.  (2010), 3., pp. 143–149. Ide kapcsolódik: Szöveg_itt

Vajda Barnabás: Levéltári adalékok Dunaszerdahely várostörténetéhez: a DAC-stadion építése, a városi csatornázás és a járási kórház építése. Eruditio–Educatio 5, 2010/1–2, pp. 41–55. 

Jóba Tamás–Vajda Barnabás: A diplomata George F. Kennan jelentősége az Egyesült Államok hidegháborús politikát illetően. Eruditio – Educatio 4  (2009), 1., pp. 5–12.

Vajda Barnabás: Az Egyesült Államok elképzelései Közép-Kelet-Európával kapcsolatban a Szabad Európa Rádió belső elemzései alapján. Világtörténet, MTA, 2008. ősz-tél, pp. 67-76.

Vajda Barnabás: Maďarské vzdelávanie na Slovensku. Časopis OS – Občianska spoločnosť, 2008/01, XI. roč., pp. 88-95. Prekl. Ivana Taranenková. Vyd. Kalligram, Bratislava. Szöveg_itt

Vajda Barnabás: Modernizálódó történelemtanítás – kisebbségi helyzetben. Iskolakultúra XVII. (2007), 11-12., pp. 110–119. 

Vajda Barnabás: Didaktikai szempontok a történelem tananyag digitális fejlesztéséhez. Eruditio-Educatio, 2007/2, II.évf., 2., pp. 85-95.

Vajda Barnabás: XII. Piusz pápa enciklikája az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatban. In: Gaudium et corona. Szerk. L. Erdélyi M. és Peres I. Selye János Egyetem, Komárom, 2007, pp. 230-239.

Vajda Barabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. Iskolakultúra. Iskolakultúra  XVI. (2006), 10. č., 120–128. p. HU ISSN 1215 5233. Link: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00108/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_10_120-128.pdf

Vajda Barnabás: A külföldi magyar kultúrintézetek ügye Klebelsberg Kunó levelezésében. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004/4, pp. 3-12. Szöveg_itt