Magamról

 

Tanár, történész, történeti szakíró vagyok. 1988-ban érettségiztem a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban, 1993-ban végeztem a pozsonyi Komenský Egyetem magyar-történelem szakán. Hat évig a galántai Tóth Lajos-féle Magángimnázimban tanítottam. Az 1999-2000-es tanévben az Ashville College nevű angliai metodista középiskolában tanítottam 12-18 éves fiataloknak angolul történelemet. 2000-től hat évig a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban voltam magyar-történelem-angol szakos tanár, tantárgybizottság-vezető és osztályfőnök. 2004-ben szereztem meg a nagydoktorátust (PhD.) az alma materemben, a Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékén, 2015 áprilisában pedig a történettudomány habilitált docense lettem (Associate Professor) a Pécsi Tudományegyetem Történelem Tanszékén. 2015. november 9-én kineveztek a Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos dékánhelyettesévé. 2016 áprilisától Békés Csaba professzor felkérésére Budapesti Corvinus Egyetemen működő Cold War History Research Center tudományos tanácsadó testületének (Advisory Board) tagja vagyok.

 

                                                                        

2005 óta történészként tevékenykedem a Selye János Egyetem Történelem Tanszékén. Két területtel foglalkozom behatóbban: a hidegháború történetével (benne a nemzetközi kapcsolatokkal és kommunista városkutatással), valamint történelemdidaktikával. 2005-ben megjelet a Freud-könyvem. Két könyvet szerkesztettem a 20. század nagy nemzetközi (2006) és magyar (2007) szónóklatairól. Az egyetemi kurzusomhoz jelent meg a Bevezetés a történelemdidaktikába és történelemmetodikába c. jegyzetem (2009). Három évig részese voltam egy Komáromot kutató nemzetközi projektnek, amiből egy nemzetközi részvételű tanulmánykötet született (2011). 2008 óta kutatom a budapesti Open Society Archives levéltár anyagait, ami alapján 2011-ben könyvet írtam a Szabad Európa Rádió kelet-európai tevékenységéről (megjelent magyar és szlovák nyelven is). 2015 elején jelent meg Hidegháború es európai integráció – Régi és új értelmezések a 20. század második felének történeti értelmezéséhez c. monográfiám. 2015 végén jelent meg Gaucsík Istvánnal közösen szerkesztett (háromnyelvű) könyvünk Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából címmel. 2016 őszén jelent meg egy hároméves VEGA-projekt tudományos kimeneteként egy kollektív monográfia: Vajda, Barnabas et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968), amelyet nemcsak én szerkesztettem, hanem benne egy önálló tanulmányom és egy társszerzővel együtt jegyzett tanulmányom is megjelent.  2017-ben jelent meg A csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948–1989) O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948–1989) c. könyvem, valamint társszerkesztője vagyok a Bibliography of New Cold War History c. online nemzetközi kiadványnak, amely a Budapesti Cold War History Research Centerben jelent meg (2017). 2018-ban második kiadást ért meg a Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába c. egyetemi tankönyvem. 

A magánéletemről: 1970-ben születtem Dunaszerdahelyen, de egyébként Ekecs a szülőfalum. Nős vagyok, vallásomat tekintve református. Feleségemmel és két gyermekünkkel Dunaszerdahelyen élünk.