Magamról

 

Tanár, történész, történeti szakíró vagyok. 1988-ban érettségiztem a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban, 1993-ban végeztem a pozsonyi Komenský Egyetem magyar-történelem szakán. Hat évig a galántai Tóth Lajos-féle Magángimnázimban tanítottam. Az 1999-2000-es tanévben az Ashville College nevű angliai metodista középiskolában tanítottam 12-18 éves fiataloknak angolul történelemet. 2000-től hat évig a Pozsonyi Magyar Gimnáziumban voltam magyar-történelem-angol szakos tanár, tantárgybizottság-vezető és osztályfőnök. 2004-ben szereztem meg a nagydoktorátust (PhD.) az alma materemben, a Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékén, 2015 áprilisában pedig a történettudomány habilitált docense lettem (Associate Professor) a Pécsi Tudományegyetem Történelem Tanszékén. 2015. november 9-én kineveztek a Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos dékánhelyettesévé. 2016 áprilisától Békés Csaba professzor felkérésére Budapesti Corvinus Egyetemen működő Cold War History Research Center tudományos tanácsadó testületének (Advisory Board) tagja vagyok. 2019-ben alapítója voltam a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Történelem Tanszékén indított Történelemdidaktika PhD. iskolának. 2019 szeptemberében a Selye János Egyetemen Rektori díjat kaptam a ,,kiemelkedő tudományos publikációs tevékenységemért”. 2020 óta szerkesztőbizottsági tagja vagyok a Človek a spoločnosť című tudományos folyóiratnak, amelyet a kassai Spoločenskovedný ústav SAV ad ki.

 

                                                                        

2005 óta történészként tevékenykedem a Selye János Egyetem Történelem Tanszékén. Két területtel foglalkozom behatóbban: a hidegháború történetével (benne a nemzetközi kapcsolatokkal és kommunista városkutatással), valamint történelemdidaktikával. 2005-ben megjelet a Freud-könyvem. Két könyvet szerkesztettem a 20. század nagy nemzetközi (2006) és magyar (2007) szónóklatairól. Az egyetemi kurzusomhoz jelent meg a Bevezetés a történelemdidaktikába és történelemmetodikába c. jegyzetem (2009). Három évig részese voltam egy Komáromot kutató nemzetközi projektnek, amiből egy nemzetközi részvételű tanulmánykötet született (2011). 2008 óta kutatom a budapesti Open Society Archives levéltár anyagait, ami alapján 2011-ben könyvet írtam a Szabad Európa Rádió kelet-európai tevékenységéről (megjelent magyar és szlovák nyelven is). 2015 elején jelent meg Hidegháború es európai integráció – Régi és új értelmezések a 20. század második felének történeti értelmezéséhez c. monográfiám. 2015 végén jelent meg Gaucsík Istvánnal közösen szerkesztett (háromnyelvű) könyvünk Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából címmel. 2016 őszén jelent meg egy hároméves VEGA-projekt tudományos kimeneteként egy kollektív monográfia: Vajda, Barnabas et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968), amelyet nemcsak én szerkesztettem, hanem benne egy önálló tanulmányom és egy társszerzővel együtt jegyzett tanulmányom is megjelent.  2017-ben jelent meg A csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948–1989) O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948–1989) c. könyvem, valamint társszerkesztője vagyok a Bibliography of New Cold War History c. online nemzetközi kiadványnak, amely a Budapesti Cold War History Research Centerben jelent meg (2017). 2018-ban második kiadást ért meg a Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába c. egyetemi tankönyvem. 

A magánéletemről: 1970-ben születtem Dunaszerdahelyen, de egyébként Ekecs a szülőfalum. Nős vagyok, vallásomat tekintve református. Feleségemmel és két gyermekünkkel Dunaszerdahelyen élünk.