Online

MED Óraterv letölthető innen: MED_Oraterv_2013.xls (21,5 kB)

Vajda Barnabás esszéje Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944–1991 c. könyvéről. In: Külügyi Szemle, 2020 / 2 szám, 130-134. ISSN 1578-9089.

Vajda, Barnabás: Historical Pull and Push Factors in Central Europe After 1989. In: Windhager, Ákos (Editor): A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and Methodology, 2020, 103-111. ISBN 978-615-5869-88-4. (https://www.mma-mmki.hu/userfiles/Ekonyvek/Szigliget-kotet-beliv.pdf)

Vajda Barnabás: Hogyan változott az Osztrák-Magyar Monarchia képe a (cseh)szlovák történelemtankönyvekben és iskolai atlaszokban az elmúlt ötven évben? In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (LIV.) Új folyam X. 2019/3-4. szám, 2019. december, 1-17. HU ISSN 2061-6260. Online: (https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/vajda-barnabas-hogyan-valtozott-az-osztrak-magyar-monarchia-kepe-a-csehszlovak-tortenelemtankonyvekben-es-iskolai-atlaszokban-az-elmult-otven-evben-10-03-13/)

Barnabas Vajda: Textbooks as Propaganda. On Wojdon, Joanna: Textbooks as Propaganda. Poland under Communist Rule, 1944-1989. Routledge, New York and London, 2018. International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture – Yearbook 2019 of The International Society of History Didactics, Wochenschau Verlag,, Frankfurt, 2019, pp. 265-270. ISSN 1608-8751. Full text here: Wojdon_Review_04.pdf (136,7 kB)

Barnabás, Vajda: Fort Komárno: vast, closed and abandoned. In: Eruditio Educatio (Volume-Jahrgang 14.) 3/2019, pp. 5–20. ISSN 1336-8893. Full text here: EE_2019_3_CEEOL_01_Vajda.pdf (1,9 MB)

Vajda Barnabás: A szlovákiai történelemtanítás néhány sajátosságáról.  In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (LIV.) Új folyam X. 2. szám 2019. Június, 1-17. old. HU ISSN 2061-6260. Online: (https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/)

Vajda Barnabás: Sajtópropaganda a hidegháború alatt és után: a Smith–Mundt törvény. In: A szovjet blokk és a hidegháború, 1945–1991. Eruditio - Educatio 2019/1. szám, 5-18. Full text: [https://e-eruditio.ujs.sk/2018/04/03/eruditio-educatio-vol-13-issue-2018-1/]

Barnabás Vajda (as Assistant Editor): Bibliography of New Cold War History. Cold War History Research Center, Budapest, 2017, ISBN 978-963-503-659-2. Online publication at:

https://www.coldwar.hu/html/en/bibliographies/Bib_new_cw_hist/Bibliogr_Gen_CW_history_CWHRC_2017.pdf  [Published: 2018.01.31.]

Vajda Barnabás: Dunaszerdahelyi épületek, terek, kultuszok – tények és magyarázatok. In: Napút, 2017. szeptember, XIX. évf. 7. sz. 79-92, ISSN 1419-4082. Full text here: DSZ_Szoci_12_NAPUT_2.doc (141,5 kB)

Vajda, Barnabás: 1956-1968 : East European political emigration in the context of the Cold War. In: Falusi, Márton – Windhager, Ákos Károly (eds.): The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands. Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? Fundamenta profunda 5. Hungarian Academy of Arts Research Institute, Budapest, 2017, pp.31-37. Text: 2016.09.05_MMA_Eoa_6_Tanulm.docx (44,9 kB)

Vajda Barnabás: 1956 Csehszlovákia és a csehszlovákiai magyarok szempontjából. In: Miklós Péter (szerk.): Forradalom közelnézetből. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményei. Emlékpont Könyvek Hódmezővásárhely, 2017, pp. 211-224. ISBN 978-963-7379-44-4. Szöveg itt: Vajda_56-os_tanulmany_7.doc (145,5 kB)

Vajda Barnabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a szlovákiai magyarok körében. Debreceni Szemle, 2016/3, XXIV. évf. 2016. III. negyedév, 281-294. Online elérhető itt: https://szemle.unideb.hu/wordpress/?page_id=1719

Vajda, Barnabás: On the global–national–regional–local layers of the Slovak secondary school history schoolbooks. For the Yearbook 2016 of The International Society of History Didactics, Wochenschau Verlag, Germany, 2016, 139-152. ISBN 978-3-7344-0033-9. Full text here: ISHD_Yearbook_2016_Vajda_08.docx (67,3 kB)

Vajda Barnabás: Az első világháború a szlovákiai történelemtankönyveben. In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (LI.) Új folyam VII. 1-2. szám 2016. június. HU ISSN 2061-6260. Link: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/ Egy, Trianon szlovákiai történelem-tankönyves feldolgozásához kapcsolódó előadásom megtekinthető itt: https://mnl.gov.hu/mnl/nml/hirek/xii_leveltari_nap

Beszámoló a Mauhariban (Japán, 2015. augusztus) lezajlott Történész Világkongresszusról. In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (LI.) Új folyam VII. 1-2. szám 2016. június. HU ISSN 2061-6260. Link: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/

Comments on Prof. Hans-Jürgen Pandlel’s article. by B.Vajda In: Public History Weekly, on September 22, 2015. Online:

https://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de/3-2015-24/theory-of-history-knowledge-poor/#comment-4802 [2015.09.25.]

Véleményem a megújult Állami Művelődési Programról. Új Szó 2015. február 25. 3. old.

Csaba Békés–Béla Révész–Barnabás Vajda: The Malta Summit of 1989 from Hungarian Perspective: Related Sources after 25 Years. Cold War International History Project of the Woodow Wilson Center, Washington D.C. CWIHP e-Dossier No. 63. CWIHP Bulletin ISSN 1071-9652. Edited by: Csaba Békés, Béla Révész, Barnabás Vajda. Co-editors: Laura Deal, Karl P. Benziger. Published in April 2015. Accessible at: https://www.wilsoncenter.org/publication/the-malta-summit-1989-hungarian-perspective-related-sources-after-25-years [April 4, 2015] or here" https://mail.google.com/mail/u/0/#trash/14d542ff9caa0c44

Vajda Barnabás: A helyi és a regionális történelem tanításának lehetőségei Szlovákiában. In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLVIX.) Új folyam V. 2014/1. szám, 2014. majus HU ISSN 2061-6260. Online: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/vajda-barnabas-a-helytortenet-es-a-regionalis-tortenelem-tanitasanak-lehetosegeirol-szlovakiaban-05-01-10/

Vajda Barnabás - Deák Irán - Elek József: Miért elfogadhatatlanok számunkra a szlovákból forditott történelemtankönyvek? https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-barnabas-–-deak-iren-–-elek-jozsef-miert-elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-tortenelemtankonyvek-04-02-11/

Vajda Barnabás: A szlovákiai magyar közösség történelmi-társadalmi helyzetének változásai, alakulásai, mint a szlovákiai magyar iskolaügy kerete. Elhangzott: Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Talákozója, Rozsnyó, 2013. április 13. Megjelent: Pedagógusfórum, Komárom, 2013. május-június (5-6. szám), 34-38. Szöveg_itt (pdf : 70,8 kB)

Vajda Barnabás – Bényi Klaudia: A képekről mint tankönyves történelmi forrásokról – egy tudományos diákköri munka kapcsán. Eruditio – Educatio  (6. évf.) 2011, 4, pp. 111–118. Szöveg_itt (doc : 68 kB)

Jakab György–Viliam Kratochvíl–ifj. Lator László–Vajda Barnabás: Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése. In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLV.) Új folyam II. 3. szám 2011. október. HU ISSN 2061-6260. Link: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-–-ifj-lator-laszlo-–-viliam-kratochvil-–-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/

Vajda Barnabás: Hallgatói telefonok a SZER csehszlovák szerkesztőségébe 1985–1986-ban. MTA Világtörténet 2010 ősz-tél, 69-81. Szöveg_itt (pdf :85,9 kB)

Vajda Barnabás: A kérdések és feladatok taxonómiai minőségéről a Kaposi–Száray-féle képességfejlesztő munkafüzetben. In: Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat, (XLV.) Új folyam I. 4. szám 2010. december, 1-17. Szöveg_itt (61,2 kB)

Vajda Barnabás: A pozsonyi magyar pedagógiai iskola 1956-os akciói. In: A Magyar  Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Emlékkönyve 1950-2010. Szerk Morvay Katalin, Kulcsár Mónika, Iró Erzsébet. Pozsony, 2010, 107-113. Szöveg_itt (pdf : 38,8 kB)

Vajda Barnabás: Csehszlovákiai események az 1956-os magyar forradalom hatása alatt. In: Az 1956-os forradalom hatása a környező országok egyházaira. Magyar Egyháztörténeti Enclopédia Munkaközösség (METEM), Budapest, 2010. Szerk. Zombori István. Link: https://heh.hu/1956_Esztergom_2.htm

Vajda Barnabás: A csehszlovákiai magyarok nacionalizmusa – ahogy a Szabad Európa Rádióban látták. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 11. évf., 2. szám, 2009/2., 123-129. Link: www.foruminst.sk/publ/...2/szemle_2009_2_vajda-barnabas.pdf

Jakab György–Viliam Kratochvíl–ifj. Lator László–Vajda Barnabás: Trianon több szemszögből. Új Pedagógiai Szemle, 2009/2., pp. 76-94.

https://www.szmpsz.sk/cms/subjects/article.php?th=69&id=193 & https://www.ofi.hu/tudastar/jakab-gyorgy-kratochvil

Vajda Barnabás: Multiperspektivitás mint a magyar-szlovák közös történelemkönyv alapja. Új Pedagógiai Szemle, 2009/1., pp. 95-101. Link: https://www.ofi.hu/tudastar/vajda-barnabas.

Vajda Barnabás: Példa a forrás alapú, empatikus és multiperspektivikus tanulói foglalkoztatásra. A Kratochvíl-féle munkáltató történelmi feladatsor alapján. Új Pedagógiai Szemle, 2008/11-12., str. 222-227. Link: https://www.ofi.hu/tudastar/vajda-barnabas-pelda

Vajda Barnabás: Multiperspektivitás és történelmi megbékélés. Fórum Társadalomtudományi Szemle, X. évf. (2008), 4., pp. 65-74. Link: www.foruminst.sk/publ/szemle/2008.../szemle_2008_4_vajda-barnabas.pdf

Vajda Barnabás: Csehszlovákia álláspontja a magyarkérdés ENSZ vitájában 1956-1957-ben. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8 (2006), 3., pp. 33–45. Link: www.foruminst.sk/publ/szemle/2006.../szemle_2006_3_vajda-barnabas.pdf

Vajda Barabás: Az 1956-os forradalom visszhangja a Felvidéken. Iskolakultúra. Iskolakultúra  XVI. (2006), 10. č., 120–128. p. HU ISSN 1215 5233. Link: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00108/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_10_120-128.pdf

Vajda Barnabás: A Szovjet Külügyminisztérium memoranduma a kelet-európai országokban uralkodó állapotokról 1989. február 24-én. Fórum Társadalomtudományi Szemle 8 (2006), 2., pp. 181–187. Link: www.foruminst.sk/publ/szemle/2006.../szemle_2006_2_dokumentumok.pdf