Könyveim / My Books

 

(Calibri 11)

 

Vajda Barnabás:

 

 

 

Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. Második, módosított szövegű kiadás. SJE Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 215 oldal, ISBN 978-80-8122-351-8.

 

Vajda Barnabás: Történelemdidaktikai és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 380. ISBN 978-80-8122-345-7.

 

Vajda Barnabás: Dunaszerdahely 1945–1989. Első rész: Források Dunaszerdahely 1945–1989 közti várostörténetéhez. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2019, 268 p. ISBN 978-80-8122-303-7.

 

Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. 2nd Edition. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018, 184 p. ISBN 978-80-8122-239-9.

 

Vajda Barnabás: A csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948–1989) O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948–1989)  Monographiae Comaromienses 21. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017, 216. old. ISBN 978-80-8122-226-9.  

 

Vajda, Barnabas (as Chief Editor, Author, and Co-Author): Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, 272. ISBN 978-80-8122-176-7. (Full text here)

 

Vajda Barnabás–Gaucsík István (as Editor and Author): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Selye J. Egyetem, Komárom, 2015, 240 p., ISBN 978-80-8122-158-3.

 

Vajda Barnabás: Hidegháború es európai integráció – Régi és új értelmezések a 20. század második felének történeti értelmezéséhez. 1st Edition. Monographiae Comaromienses 16. SJE Tanárképző Kar, Komárom, 2015, 172 p. ISBN 978-80-8122-118-7. (Full text here: Vajda_MC-16_BELIVEK_1.KOR(1).pdf (732,6 kB))(Full text accessible here: https://pf.ujs.sk/hu/tudomany/publikaciok/koenyveink.html)

 

Vajda, Barnabás: Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo východnej Európe. Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, Komárno/Komárom, 2013, 178 str. ISBN 978-80-8122-084-5. (Full text here: SZER_Szlovakul.pdf (2 MB))

 

Nagy Attila–Nagy Iván–Novák Veronika–Simon Attila–Vajda Barnabás: Dunaszerdahely. Várostörténeti monográfia. Dunaszerdahely Város Önkormányzata, Csallóközi Barátok Társulása. Dunaszerdahely, 2012, 223 oldal. ISBN 978-80-971118-2-3.

 

Vajda Barnabás: Egy szabad hang Kelet-Európában – A Szabad Európa Rádió tevékenységéről a hidegháború alatt. Nap Kiadó, 2011, 331 o.  ISBN 978-80-8104-041-2. (Full text here: SZER_Magyarul.pdf (2,7 MB))

 

Vajda Barnabás (as Editor and Author): Államhatár és identitás – Komárom/Komárno. Monographiae Comaromienses 3. Selye János Egyetem, Komárom 2011. 243 o. ISBN 978-80-8122-013-5. (Full text here: Allamhatar es identitas.pdf (3,5 MB))

 

Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. 1st Edition. Selye János Egyetem, Komárom, 2009. ISBN 978-80-89234-86-8. (Full text here: SZKRIP_091120.pdf (729,6 kB))

 

Vajda Barnabás (as Chief editor): A XX. század magyar beszédei. Agave Könyvek, Budapest, 2007, 433 o. ISBN: 978-963-711-887-6.

 

Vajda Barnabás (as Chief editor): A XX. század nagy beszédei. Agave Könyvek, Budapest, 2006, 316 o. ISBN 963 711 856 X.

 

Vajda Barnabás: Monoszlóy Dezső. Nap Kiadó, 2006, 233 o. ISBN80-89032-84-2.

 

Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról. AB-ART, 2005, 168 o.