Könyveim / My Books

 

Vajda Barnabás: Dunaszerdahely 1945–1989. Első rész: Források Dunaszerdahely 1945–1989 közti várostörténetéhez. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2019, 268 p. ISBN 978-80-8122-303-7.

 

Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. Második kiadás. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018, 184 p. ISBN 978-80-8122-239-9.

 

Vajda Barnabás: A csehszlovákiai ideológiai harc természetéről (1948–1989) O charaktere ideologického ťaženia v Československu (1948–1989)  Monographiae Comaromienses 21. Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017, 216. old. ISBN 978-80-8122-226-9.  


Vajda, Barnabas et al. (mint szerkesztő -- as editor): Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, 272. ISBN 978-80-8122-176-7. The complete book is accessible here: https://pf.ujs.sk/hu/tudomany/publikaciok/koenyveink.html

 

This volume includes a joint study: (mint társszerző -- as coauthor) Zavacká, Marína – Vajda, Barnabás: Young listeners’ letters sent to RFE „Cseke László’s Teenager party”. In: Vajda, Barnabas et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, 143-165. ISBN 978-80-8122-176-7.

 

This volume also includes a further study: (és mint önálló szerző – as author) Vajda, Barnabás: George Minden and his role in the CIA funded Mailing Project. In: Vajda, Barnabas et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, 203-233. ISBN 978-80-8122-176-7.

 

Mint szerkesztő: Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk. / eds.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Selye J. Egyetem, Komárom, 2015, 240 p., ISBN 978-80-8122-158-3.

Vajda Barnabás: Hidegháború es európai integrációRégi és új értelmezések a 20. század második felének történeti értelmezéséhez. Monographiae Comaromienses 16. SJE Tanárképző Kar, Komárom, 2015, 172 p. ISBN 978-80-8122-118-7.

Vajda, Barnabás: Rádio Slobodná Európa a jeho činnosť vo východnej Európe. Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, Komárno/Komárom, 2013, 178 str. ISBN 978-80-8122-084-5. Full text here: Szöveg_itt_(pdf : 2 MB)

Nagy Attila–Nagy Iván–Novák Veronika–Simon Attila–Vajda Barnabás: Dunaszerdahely. Várostörténeti monográfia. Dunaszerdahely Város Önkormányzata, Csallóközi Barátok Társulása. Dunaszerdahely, 2012, 223 oldal. ISBN 978-80-971118-2-3.

Vajda Barnabás: Egy szabad hang Kelet-Európában – A Szabad Európa Rádió tevékenységéről a hidegháború alatt. Nap Kiadó, 2011, 331 o.  ISBN 978-80-8104-041-2. Full text here:  Szöveg_itt (pdf : 2,7 MB)

Mint szerkesztő: Vajda Barnabás (szerk.): Államhatár és identitás – Komárom/Komárno. Monographiae Comaromienses 3. Selye János Egyetem, Komárom 2011. 243 o. ISBN 978-80-8122-013-5. Szöveg_itt (pdf : 3,5 MB)

Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. Selye János Egyetem, Komárom, 2009. ISBN 978-80-89234-86-8. (A könyv már nem kapható, de elérhető itt: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=692253. (Full text) 

Mint szerkesztő: Vajda Barnabás (szerk.) : A XX. század magyar beszédei. Agave Könyvek, Budapest, 2007, 433 o. ISBN: 978-963-711-887-6. Link: https://bookline.sk/product/home!execute.action?_v=Vajda_Barnabas_A_XX_szazad_magyar_beszedei&id=65980&type=22

Mint szerkesztő: Vajda Barnabás (szaklektor és szerkesztő): A XX. század nagy beszédei. Agave Könyvek, Budapest, 2006, 316 o. ISBN 963 711 856 X.

Vajda Barnabás: Monoszlóy Dezső. Nap Kiadó, 2006, 233 o. ISBN80-89032-84-2. Szöveg_itt (pdf : 596,6 kB)

Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. Tanulmányok magyar írók és a freudi pszichoanalízis kapcsolatáról. AB-ART, 2005, 168 o. Link: https://bookline.sk/product/home!execute.action_v=Vajda_Barnabas_Sigmund_Freud_es_a_XX_szazad_eleji_magyar_irodalom&id=30915&type=22