We research and study history in order to make a deeper and more complex understanding of the present. Azért kutatunk és tanulunk történelmet, hogy mélyebben és összetettebben legyünk képesek értelmezni a jelent.

Cold War Students Conference : June 4-5, 2018

Szigliget : 2018.05.07-09.

March 12, 2018 : University of Tennessee

In Stalin's Shadow : Budapest : Nov 24, 2017

Hild villa : Budapest : 2017.11.16.

ELTE : 2017.10.10-11. Monarchia

Pécs : 2017.10.03. Műhelyvita

2017. április 3. Szeged

Párizsi béke - 1947. február 10.

A vidék forradalma 1956 - Szeged 2016. 12. 01.

Transboundary Symbiosis over the Danube (Part III)

The Refugee of 1956 / 1968 : Budapest : Sept 5, 2016

European Remembrance : Budapest : May 24-26, 2016

My trip to Japan : August 2015

Cold War : Migration : Warsaw March 20, 2015

Great War Conference: December 12, 2014 Budapest

FEC / Radio Free Europe - Gdansk University - Sept 5-6

VEGA-projekt: 2019 – 2021: [No. 1 / 0163 / 19]

Staus: Proposal [2018.04.24.]

Title:

Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938–1968.

Different forms of Freedom in a totalitarian state - political life, religion, tourism and media in (Czecho)Slovakia, Hungary and Eastern Europe 1938–1968.

Core researchers: Vajda B. (as leader), Á. Popély, A. Simon

External researchers: The main goal of this project is the research of some selected aspects of the totalitarian states when citizens
(openly or covertly) express their attitude toward freedom – freedom of political expression, freedom of religion, freedom of movement, and freedom of press.
Our main aim is the conceptualization of „freedom“ as an option for free expression of political attitudes, and personal conviction of any religion; further on the conceptualization of ,,freedom“ as a possibility of the free movement of people as well as their free access to medias – all in the context of totalitarian state regimes.

 

VEGA projekt : 1/0528/16 : 

Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke  és Tanárképző Kar Történelem Tanszéke

A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1919-1952.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952.

Reformed Church in Slovakia 1919-1952.

 

2017.10.12. A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN ÉLETUTAK A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZBAN.

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.
Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.
Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.
Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.
Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.
Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.
Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.
Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.
Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun
Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)
Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata


 

 

Title: Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968). A politikai és mediális propaganda formái Közép-Európában, Cseh-Szlovákiában és Magyarországon (1938-1968). Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968) Duration: from April 2014 to October 2016. Registration number of the project: VEGA 1/0158/14.

The project was based at the History Department of the University of J. Selye Komarno Slovakia.

Core members: Dr. habil. Vajda Barnabás as leader of the project. Dr. habil. Popély Árpád. Dr. habil. Simon Attila. Scientific partners: Dr. habil. Révész Béla (University of Szeged) Dr. Marína Zavacká (HÚ SAV Bratislava) Dr. Peter Jašek (ÚPN Bratislava) Doc. Milan Olejník (Spoločenskovedný ústav SAV, Košice) Prof. Karl Benziger (Rhode Island College USA) Doc. Tatsuya Nakazawa (University of Fukui, Japan) Dr. David Schriffl (Austrian Academy of Sciences) This project successfully closed on December 31, 2016.

Kapcsolat