Why do we research history? I research and study history in order to make a deeper and more complex understanding of present. Azért kutatok és tanulok történelmet, hogy mélyebben és összetettebben tudjam értelmezni a jelent.

 

A történelemdidaktika a történelmi gondolkodás (történelmi tudat, történelmi kultúra) fejlesztésének a tudománya elsősorban iskolai közegben, de azon kívül a közéletben is. The goal of History Didactics is to cultivate historical thinking (historical culture, historical consciousness) primarily in school environment but also outside of it in public life.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VaB-LOG 2021.01.19. ,,Some 150 years after the end of the civil war, the confederate flag at long last breached the US Capitol and was paraded through the Rotunde as this illiberal fascistic mob desecrated the floors of the […] Senate.” Steve Schmidt, Lincoln Project founder.

VaB-LOG 2021.01.20.

 

Graz Conference on History Didactics Nov 11-14, 2020

Dunaszerdahely I. könyvem bemutatója

Dunaszerdahely, Csallóközi Múzeum, 2020. 06. 17.

Nagy Attila fotója

 

Magyar Történelmi Társulat : 2020.02.01. Budapest

,,1989" : Szeged : November 27-30, 2019

2019.11.21. SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika doktori program


2019. november 21. AZ SJE Tanárképző Kar Történelemdidaktika doktori programjának oktatói és hallgatói részt vettek a Budapesti Műszaki Egyetem által rendezett ,,I. Szakképzés és Oktatás: Ma – Holnap konferencia. Fejlődés és partnerség” c. nemzetközi konferencián. A ,,Történelemdidaktikai kutatások a Selye János Egyetem Tanárképző Karán” c. szekcióban az alábbi előadások hangzottak el: Dr. habil. Vajda Barnabás PhD: A történelemdidaktikai gondolkodás jelenlegi állásáról; Prof. Dr. Tóth Péter: A hazai rajzoktatás kezdetei - Sárvári Pál és Beregszászi Pál munkássága; Mgr. Bese László: Az ellenségképek kialakulásának elméletei és lehetséges kutatási irányai a 20. századi történelemtanításban; Mgr. Nagy Tibor: A prezentáció mint az interaktív digitális történelemtananyag alternatív lehetősége; Mgr. Szepessyné Judik Dorottya: ,,Magyar Siketnéma Oktatás" (1901-1918) Példa egy analitikus jellegű kutatás forráselemzéséhez.

Bencsik Péter habilitációja : Pécs : Nov 20, 2019

UPJŠ Košice : October 29, 2019

1956 : Hódmezővásárhely, October 24, 2019

Prof. Csaba Békés's Book Launch Budapest 2019.10.03.

2019.09.23. Meeting the Japanese Ambassador

ISHD Conference : Tutzing : Sept 9-11, 2019

Collegium Hungaricum : Vienna : June 12-13, 2019

Cold War Research Center : CUB : June 4, 2019

Kockaház : Magy. Nemz. Levéltár : 2019.05.27-28.

Conference : May 13-15, 2019 : Szigliget

2019 March 15 : With Japanese Friends in Budapest

Cold War History Research Center : Dec 13, 2018

Magyar Történelmi Társulat : Budapest : Dec 1, 2018

Léva : November 20, 2018

Cold War Students Conference : June 4-5, 2018

Szigliget : 2018.05.07-09.

In Stalin's Shadow : Budapest : Nov 24, 2017

Hild villa : Budapest : 2017.11.16.

ELTE : 2017.10.10-11. Monarchia

Pécs : 2017.10.03. Műhelyvita

2017. április 3. Szeged

Párizsi béke - 1947. február 10.

A vidék forradalma 1956 - Szeged 2016. 12. 01.

Transboundary Symbiosis over the Danube (Part III)

The Refugee of 1956 / 1968 : Budapest : Sept 5, 2016

European Remembrance : Budapest : May 24-26, 2016

My trip to Japan : August 2015

Cold War : Migration : Warsaw March 20, 2015

Great War Conference: December 12, 2014 Budapest

FEC / Radio Free Europe - Gdansk University - Sept 5-6

Project Title: Post-Cold War Military Zones in central and Eastern Europe (2017-2021)

Project Status: in progress [2020.12.11.]

Project Description: The post-Cold War military zones in Central and Eastern Europe represent an interesting environment for social sciences. The presence and withdraval of the Soviet Army in large areas of Central and Eastern Europe and also activities of the Allied forces after 1989, have impacted both landscape and human communities in many different ways. Their legacy is a subject to continuous renegotiations, reinterpretations and interventions on individual, local, regional and even transnational levels. The seminars on this topic (first of which took place in Borne Sulinowo in 2016) are an attempt to provide researchers an unique opportunity to compare original data from a number of states and to present analyses of dealing with the post-Cold War past and ‘foreign’ legacies.

Project Events Accomplished so far:

2017 November: First Seminar in Borne Sulinovo, Poland.

2018 November 6-8: Second Seminar, at the Ethnographic Museum of the National Museum, Prague, Czechia, November 6-8, 2018.

2019 Study (in English) on Komárno is expected to be published in late 2019.

2021 Volume on the Soviet withdrawal from Eastern Europe is under preparation, incl. B. Vajda's The Soviet Army Stationing and its legacy in Czechoslovakia and at Fortress Komárno

Project Organizers and Experts:

Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw)

Dominika Czarnecka (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw)

Jan Pohunek (National Museum, Prague)

Petr Janeček (Faculty of Arts, Charles University, Prague)

Karolína Pauknerová (Czech Republic)

Jiří Woitsch (Czech Republic)

Marie Černá (Czech Republic)

Prokop Tomek (Czech Republic)

Barnabás Vajda (History Department, Selye J. University, Slovakia)

Christoph Lorke (Germany)

Christoph Meissner (Museum Berlin Karlshorst, Germany)

Ayur Zhanaev (Poland/Russia)

Melinda Harlov (Hungary)

Tatiana Safonova (Hungary)

Istvan Santha (Hungary)

Nikolay Nenov (Bulgaria)

Elo-Hanna Seljamaa (Dept. of Estonian and Comparative Folklore, Univ. of Tartu)

Oskars Okonovs (Latvia)

Project Title : “The Character to be from Komarno” (A „komáromiság”) (2018-2019) Subtitle: Changes of a phenomenon int he last 100 years.

The project is sponsored by the scheme: ,,Domus szülőföld pályázat 2018” (run by the Hungarian Academy of Sciences)

Leader of the Project: Liszka József. Core members of the scientific team: Gyurgyík László, L. Juhász Ilona, H. Nagy Péter, Keserű József, Simon Szabolcs, Strédl Terézia, Vajda Barnabás. All contributors are members of the Staff of the Faculty of Education of the J. Selye University.

Aims of te Project : The interdisciplinary research program is aimed at examining the local and national identities of the Hungarian and Slovakian population of Komárom (Slovakia). By using the methods of demography, statistics, sociolinguistics, media research, cultural history, European ethnology and cultural antropology, it researches how has the local and national identity of the town's population developed and changed over the past 100 years. It also points out the signs of these changes on the town's exterior and everyday life.

Under the umbrella of the project as a whole, Barnabas Vajda’s contribution is this:  Apparent and hidden signs of remembrance – catalisators of the local and national identiy, incluing the remembrance of the state border regime in Komarno/Komarom during the Cold War times.

Scheduled outcomes of the project:

September 2018 : commencing workshop

From October 2018: field work, oral history interviews, archival work etc.

June 2019 : closing workshop

July 2019 : preparing manuscripts and the final report of the project

The main outcome of the project is a monograph in 2019/2020.

 

MAGYARUL:

A projekt címe : A „komáromiság”. Alcíme : Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben. A projekt támogatója : ,,Domus szülőföld pályázat 2018” (MTA)

Csoportvezető: Liszka József. Résztvevők: Gyurgyík László, L. Juhász Ilona, H. Nagy Péter, Keserű József, Simon Szabolcs, Strédl Terézia, Vajda Barnabás.

 

Célok: Az interdiszciplináris kutatási program a szlovákiai (és részben magyarországi) Komárom magyar és szlovák lakossága lokális és nemzeti identitása vizsgálatára irányul. A demográfia, a statisztika, a szociolingvisztika, a médiakutatás, a történettudomány, a kultúrtörténet, az európai etnológia és a kulturális antropológia módszereivel azt kutatja, hogy az elmúlt 100 év alatt miként alakult és módosult a város lakossága lokális és nemzeti identitása, s ennek milyen jelei mutatkoznak a város külső képén, illetve mindennapi életében. Az önazonosság kérdései hogyan jelentkeznek az iskolaválasztás során, illetve megfordítva: milyen hatással van az iskola (az óvodától kezdve egészen az egyetemig) a lokális és nemzeti identitás alakulására.

A Vajda Barnabás által végzett részleges kutatási cél:

Az emlékezés látható és láthatatlan jelei – a lokális (és nemzeti) identitás katalizátorai. A témán belül a másik részkutatás főleg a két Komáromnak a ,,hidegháború és az ,,államhatár“ témában végzendő Komárom-kutatást jelenti (a sokszor láthatatlan, de mégis létező jelek vizsgálatát), elsősorban az 1945 és 2018 közti időszakban, különös tekintettel az államhatár tényére és emlékezetére. A kutatásul kitűzött téma emellett a két városnak a jelenben történő kapcsolataira is vonatkozik, a hídépítés gyakorlati és szimbolikus törekvéseire, valamint az e törekvéseket zavaró társadalmi jelenségekre („összkomáromi” identitás? Vagy külön-külön: észak- és dél-komáromi identitás? Ezen jelenségek időbeli módosulásai)

Tervezett tudományos kimenetek:

2018. szeptember: bevezető műhelymegbeszélés, előkészületek

2018. október – 2019. május: terepkutatások, lekérdezések, könyvtári, levéltári munka

2019. június vége: projektzáró műhelyvita

2019. július – augusztus: kéziratok kompletizálása, zárójelentés elkészítése.

 

Project Title: VEGA-projekt: 2019 – 2021: [No. 1 / 0163 / 19]

Project Status: Financed, in progress [2019.05.17.]

Title: Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej Európe 1938–1968.

Different forms of Freedom in a totalitarian state - political life, religion, tourism and media in (Czecho)Slovakia, Hungary and Eastern Europe 1938–1968.

Core researchers: Vajda B. (as leader), Á. Popély, A. Simon

External researchers: The main goal of this project is the research of some selected aspects of the totalitarian states when citizens
(openly or covertly) express their attitude toward freedom – freedom of political expression, freedom of religion, freedom of movement, and freedom of press.
Our main aim is the conceptualization of „freedom“ as an option for free expression of political attitudes, and personal conviction of any religion; further on the conceptualization of ,,freedom“ as a possibility of the free movement of people as well as their free access to medias – all in the context of totalitarian state regimes.

Outcomes of the project:

2019.04.15. lecture by Barnabás Vajda: 1968 és 1989 : Kinek és miért volt fontos a szabadság? 20 perces előadás és közösségi foglalkozás. In: 1989 után szültett polgár, milyen a Te Európád? Pozsony, Magyar Gimnázium, 2019.04.15. Citizen born after 1989: What is your Europe like?

2019.05.13-15. International Conference : Contemporary Discourses on Central EuropeanIdentity. II. International Symposium in Szigliget. 13-15 May, 2019, Esterhazy Mansion in Szigliget. B. Vajda's contribution: Történelmi húzó és taszító erők Közép-Európában 1989 után / Historical pull and push factors in Central Europe after 1989. Will be published in a peer-reviewed book in 2020.

2019.06.02. [ADF] Vajda Barnabás: Sajtópropaganda a hidegháború alatt és után: a Smith–Mundt törvény. In: A szovjet blokk és a hidegháború, 1945–1991. Eruditio - Educatio 2019/1. szám, 5-18. Open access: [https://e-eruditio.ujs.sk/2018/04/03/eruditio-educatio-vol-13-issue-2018-1/]

2019.10.24. Vajda Barnabás: Szlovákiai magyarok 1956-ban: a félelemtől a büszkeségig. In: Az 1956-os forradalom hatása a szomszédos országok magyarságára. Emlékpont, Hódmezővásárhely, 2019.10.24.

2019.11.11. [ADF] Vajda, Barnabás: Fort Komárno: vast, closed and abandoned. In: Eruditio – Educatio (Volume-Jahrgang 14.) 3/2019, pp. 5–20. Open access: [https://e-eruditio.ujs.sk/2018/04/03/eruditio-educatio-vol-13-issue-2018-1]

2019.11.11. [ADF] Popély, Árpád: Kárpáti Ukrajna, az ,,egynapos köztársaság". In: Eruditio – Educatio (Volume-Jahrgang 14.) 3/2019, pp. 21–33. Open access: [https://e-eruditio.ujs.sk/2018/04/03/eruditio-educatio-vol-13-issue-2018-1]

2019.11.27-30. Vajda Barnabás as speaker in: A rendszerváltás nemzetközi kontextusa c. panelben. In: ,,1989 és a rendszerváltás...“ / ,,Zmena spoločenského systému...“ / ,,Year 1989 and the changing of the political system...“ International multidisciplinary conference, November 28-30, 2019, Szeged, Hungary. Kalmár Melinda felkérésése alapján Békés Csaba, Kalmár Melinda, Kecskés D. Gusztáv és Stefano Bottoni társaságában.

2020.03.16-17. Barnabás Vajda: ‘The Komárno case’: Soviet Army troops at Fort Komárno. In: International conference "Withdrawals - the withdrawal of Soviet and Russian troops from the sphere of power of the (former) USSR since 1985". „Rückzüge – der Abzug sowjetischer und russischer Truppen aus dem Machtbereich der (ehemaligen) UdSSR seit 1985“. Veranstalter: Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst; Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.; Deutsches Historisches Institut Moskau; Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMZBw); Moskauer Staatliches Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO). German-Russian Museum, Berlin-Karlshorst, 16-17 March 2020. (In progress)

Vajda Barnabás: Dunaszerdahely 1945–1989. Első rész: Források Dunaszerdahely 1945–1989 közti várostörténetéhez. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, 2019, 268 oldal. ISBN 978-80-8122-303-7.

Vajda, Barnabás: Historical Pull and Push Factors in Central Europe After 1989. In: Windhager, Ákos (Editor): A Political or a Cultural Project? Contemporary Discourses on Central European Identity. Hungarian Academy of Arts Research Institute of Art Theory and Methodology, Budapest, 2020, 103-111. ISBN 978-615-5869-88-4. 

Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. 2. kiadás. SJE Tanárképző Kar, Komárom, 2020, 215 oldal, ISBN 978-80-8122-351-8.

Vajda Barnabás: A Kirkpatrick-doktrína. Eruditio – Educatio (Volume 15.) 4/2020. ISSN 1336-8893.

Vajda Barnabás: Családi ház, kockaház. In: Szolnoki József (szerk.): Tértár Kötetek. Műhelykonferencia Budapest, 2020.

Simon Attila: Idegenforgalom és turizmus az 1938-as arbitrázsterületen. Tervek és lehetőségek. Eruditio – Educatio (Volume 15.) 4/2020. ISSN 1336-8893.

2021.00.00. B. Vajda's lecture: A kommunista Csehszlovákia mediális propagandájáról a hidegháború alatt. In: Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontja: „Hamis gulyás” – Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez című online konferencia. Időpontja: 2021. február 4., Budapest, Úri utca 54–56.

2021.00.00.

 

 

 

Project Title: Why History Education?

The teaching and learning of history in a field of tensions of history, memory, politics, cultural heritage and identity.

May 4 – 5, 2020, Lucerne, Schwitzerland

Organized by PH Luzern, University of Teacher Education, Lucerne Institute of History Education and Memory Cultures.

1: Focus “Purpose of Teaching History”

2: Focus “Identity and Conflicts”

3: Focus “History as a subject - independent or integrated?”

4: Focus “Heritage Education / Remembrance Culture”

5: Focus “Educational Organization”

6: Focus “Concepts and Access to History Education”

Project has been postponed to 2021.

Project title:

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989) 2020-2023 - Číslo projektu: 1/0083/20.

Projekt je organickým pokračovaním projektu realizovaného výskumným teamom Univerzity J. Selyeho v rokoch 2016–2019 (Vega 1/0528/16, názov projektu: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952), a jeho cieľom je spracovanie dejín reformovanej cirkvi na Slovensku v rokoch socializmu. Podobne ako predchádzajúci projekt (v rámci ktorého sme v siedmich archívoch Slovenska, Česka a Maďarska zdigitalizovali a spracovali približne 58 000 strán archiválií týkajúcich sa reformovanej cirkvi), aj súčasný projekt stavia za svoj základný cieľ odkrytie, zdigitalizovanie a zosystematizovanie základných prameňov k danej téme. Paralelne s tým chceme spracovať a publikovať niektoré čiastkové témy z oblasti organizačnej štruktúry Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, demografiu kalvínov, vzájomný vzťah štátnej moci a cirkvi počas socializmu, vnútorný zápas medzi slovenskými cirkevnými zbormi a vedením reformovanej cirkvi, ako aj životné dráhy niektorých významných činiteľov cirkvi.

 

Project Title: VEGA projekt : 1/0528/16 : 

Selye János Egyetem  Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke  és Tanárképző Kar Történelem Tanszéke

A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1919-1952.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919-1952.

Reformed Church in Slovakia 1919-1952.

Project Status: Project successfully finished

2018. November: Publication (study) : Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1948–1989. In: A hit és a közösség szolgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyény egyházban. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar - Református Teológiai Kar, 2018, pp. 45-58. ISBN 978-80-8122-273-3.

2018. November: Publication (book): Tömösközi Ferenc (eds.): A hit és a közösség szolgálatában. Életutak a szlovákiai református keresztyény egyházban. Selye János Egyetem, Tanárképző Kar - Református Teológiai Kar, 2018, pp. 45-58. ISBN 978-80-8122-273-3.

 

2017.10.12. A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN ÉLETUTAK A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZBAN.

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.
Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.
Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.
Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.
Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 19181948 között. Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.
Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.
Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.
Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai. Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.
Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója. Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun
Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)
Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata.

Project Title:

Formy politicko-mediálnej propagandy v strednej Európe, Česko-Slovensku a Maďarsku (1938-1968). A politikai és mediális propaganda formái Közép-Európában, Cseh-Szlovákiában és Magyarországon (1938-1968). Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe, Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968)

Project Duration: from April 2014 to October 2016. Registration number of the project: VEGA 1/0158/14.

Project status: Project successfully accomplished [2016.12.31.]

The project was based at the History Department of the University of J. Selye Komarno Slovakia.

The main outcome of the project: Publication (book):  Vajda, Barnabas et al.: Forms of Political and Media Propaganda in Central Europe,

Czecho-Slovakia and Hungary (1938-1968). Komárom, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2016, 272. ISBN 978-80-8122-176-7.

Scientific organiyers and Core Team Members:

Dr. habil. Vajda Barnabás as leader of the project.

Dr. habil. Popély Árpád.

Dr. habil. Simon Attila.

Scientific partners:

Dr. habil. Révész Béla (University of Szeged)

Dr. Marína Zavacká (HÚ SAV Bratislava)

Dr. Peter Jašek (ÚPN Bratislava)

Doc. Milan Olejník (Spoločenskovedný ústav SAV, Košice)

Prof. Karl Benziger (Rhode Island College USA)

Doc. Tatsuya Nakazawa (University of Waseda, Japan)

Dr. David Schriffl (Austrian Academy of Sciences)

The Poject successfully closed on December 31, 2016.

Kapcsolat