2018.12.13. Cold War History Research Center CUB

2018.11.14 19:07

 

A szovjet blokk és a hidegháború, 1945–1991 : Húszéves a Cold War History Research Center. Tudományos konferencia. Időpont: 2018. december 13. Budapesti Corvinus Egyetem

 

PROGRAM

Megnyitó

Szántó Zoltán C.Sc., a Budapesti Corvinus Egyetem átalános rektorhelyettese

Boda Zsolt, Ph.D., az MTA TK Politikatudományi Intézet igazgatója

Békés Csaba D.Sc., a Cold War History Research Center alapító igazgatója

 

1. Panel

Elnök: Stefano Bottoni Ph.D. (MTA BTK Történettudományi Intézet)

Kalmár Melinda Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem): Majdnem totálistól a

majdnem demokratikusig. Egy kelet-európai rendszervízió íve

Vajda Barnabás Ph.D. (Selye János Egyetem, Komárno): A hidegháborús

sajtópropaganda formáiról és politikai szerepeiről

Révész Béla Ph.D. (Szegedi Tudományegyetem): Ellenzéki médiahack: Szabad Nép, 1951.

 

2. Panel

Elnök: Vajda Barnabás Ph.D. (Selye János Egyetem, Észak-Komárom

Okváth Imre Ph.D. (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): A magyar

katonai hírszerzés működése az 1960-70-es években

Vámos Péter Ph.D. (MTA BTK Történettudományi Intézet): A lehetőségek

birodalma? Magyar–kínai gazdasági kapcsolatok, 1949–1989

Somlai Katalin (1956-os Intézet–Oral History Arcívum): A kulturális és

tudományos kapcsolatok mint a nyugati nyitás előkészítője, különös tekintettel a

magyar–olasz viszonyra, 1960–1980

Kemény János Ph.D. (Cold War History Research Center): Magyarország és a

vietnami háború, 1964–1975

 

3. Panel

Elnök: Bárdi Nándor Ph.D. (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)

Békés Csaba D.Sc. (MTA TK Politikatudományi Intézet / Budapesti Corvinus

Egyetem): A kelet-közép-európai rendszerváltás és a hidegháború vége

Hermann Gabriella doktorandusz (Budapesti Corvinus Egyetem): A romániai

magyarságért érdekvédelmi tevékenységet folytató amerikai magyar szervezetek

vázlatos története és alapfilozófiája

Stefano Bottoni Ph.D. (MTA BTK Történettudományi Intézet): Jaltától Máltáig. A

román külpolitikai különutasság néhány tanulsága, 1964–1989

Kecskés D. Gusztáv Ph.D. (MTA BTK Történettudományi Intézet): A NATO és az

átalakuló Kelet-Európa, 1988–1991.

 

Zárszó : Békés Csaba, a Cold War History Research Center alapító igazgatója